Hosting af servere

PROCOPA har sine servere placeret i sikrede datacentret på flere adresser i Danmark, der overvåges døgnet rundt

Hosting kan bestå af en løsning, hvor dele eller hele firmaets IT-løsning placeres i et eksternt hostingcenter, hvilket der forbindes til via internettet uafhængigt af jeres geografiske placering.

Hvem henvender hosting sig til?

Mange virksomheder forbinder hosting med noget, der kun er til de helt store virksomheder. Erfaringen viser dog, at alle virksomheder, også fra de helt små, kan have glæde af at have et hostet IT-miljø.
De helt klare fordele ved hosting for mindre virksomheder er, at hosting er en mindre og overskuelig investering, der nemt kan budgetteres med. Udgifterne til etablering af serverrum med køling og adgangskontrol med videre kan undgås og løsningen er skalérbar i alle retninger.

Hostingcenter

Procopa IT har sine servere placeret i sikrede datacentret på flere adresser i Danmark, der overvåges døgnet rundt.

Alle vores servere er Dell, som sikrer en høj oppetid og hurtig service, hvis der skulle opstå uventede problemer. Dette sikres ved gode serviceaftaler med vores leverandør, som sikrer, at assistance ved fejl påbegyndes indenfor 4 timer.

Kontakt os for at høre mere.